0
Your basket is empty.
Subtotal 0,00
Go to the basket Keep shopping

Çocukların Endişeleri

KidZania tarafından hazırlanan Kidea 2019 araştırmasında çocukların dünya ile ilgili endişeleri, aşağıda belirtilen konular çerçevesinde derinlemesine incelendi:

  • Ana küresel sorunlar
  • Kendi ortamlarına en yakın görülen sorunlar
  • Çocukların bakış açısından küresel sorunlarda yetişkinlerin rolleri
  • Bu sorunların hayatları üzerindeki etkisi ve yetişkinlerin çözüm sunmaya yönelik aksiyonlarıyla ilgili izlenimleri

Bu çalışma 6 farklı ülkede faaliyet gösteren 10 KidZania şehrinde kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri kullanılarak yapıldı: Hindistan (Bombay ve Delhi), Endonezya (Jakarta), Malezya (Kuala Lumpur), Meksika (Meksika City ‘de 2, Guadalajara ve Monterrey), Türkiye (İstanbul) ve Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai). Gruplardaki cinsiyet ve yaş dağılımları (7-9 ve 10-12) tüm şehirlerde aynı şekilde tutuldu.

Araştırmada, dünya genelinde araştırmaya katılan farklı KidZania Şehirlerindeki çocuklar arasında en fazla tekrarlanan üç ana konu tespit edildi:

  • Konu 1: Şiddet ve Güvenlik & Emniyet güvenlik & emniyet – adam kaçırma, zorbalık, aile içi şiddet, savaş
  • Konu 2: Çevre çevre sorunları, çevre kirliliği, (nesli tükenmekte olan – korunmasız) hayvanlar
  • Konu 3: Refah hastalık, yoksulluk, kıtlık, ebeveyn ölümü

Raporda çocukların bu konular hakkındaki izlenimlerinin yanı sıra Z Kuşağı çocuklarının tutum ve davranışlarıyla ilgili ilgi çekici sonuçlar ve bu konuların çözümü ya da tamamen ortadan kaldırmasına yönelik aksiyonlarla ilgili görüşleri de yer alıyor.

Bir çocuk olarak bu 3 konudan en çok hangisiyle ilgili endişelisin?

çocukları dünyada en çok etkileyen sorunların grafiği

Tutumların cinsiyete göre farklılık gösterdiği tespit edildi:
kızlar daha çok Refah konusunda, oğlanlar ise Şiddet &
Güvenlik & Emniyet konusunda endişeliler.

Book Now
Opening Hours
Entrance Fees
Member Login My Basket