Istanbul

KidZania Hikayesi

KidZania’nın hikayesi de bütün muhteşem hikayelerde olduğu gibi, toplumda daha iyi bir şeyler yaratma isteğinin harekete geçirdiği tutku ve sarsılmaz bir istekle başlıyor.

Evvel zaman içinde, bütün dünya çocukları yetişkinler hayatı nasıl yaşadıklarını ve dünya kaynaklarını nasıl kullandıkları üzerinde düşünüyorlarmış. Kendilerinden önceki nesillerin aksine dünya sorunları ile yakından ilgileniyorlarmış. Çevre, küresel ısınma, toplumsal eşitlik gibi konular ilgilerini çekiyormuş.  Çocuklar kendilerine miras kalacak olan dünya ile ilgili kaygı duymaya başlamışlar.

İşte bunlar yaşanırken yeni bir ruh ortaya çıkmış. Çocuklar ırk, din, kültürel farkları göz ardı ederek, daha iyisini yapmak için bir araya gelmişler. İyi işleyen, ideal bir dünya arzusu oluşmuş. Burası, çocukların içinde olmak istedikleri bir yer olacakmış. Sınırları olmayan, fırsatlarla dolu bir yer… Çocukların kendi kararlarını alabilecekleri bir yer…

Nihayet kendi tarihi, Milli Kimliği, kendi ekonomisi ve kendi kültürü olan yeni bir ülke kurulmuş. Bu ülkeye sıra dışı bir çocuk diyarı anlamına gelen KidZania adını vermişler. Gel zaman git zaman, ‘eğlenerek öğrenmek her çocuğun hakkı prensibi’yle kurulan bu ülkenin sınırları, dünyanın dört bir yanında, 20 ülkeye yayılmış.

Bu yeni dünyanın oluşturulmasında çocuklar fikirlerini ve bağımsızlık isteklerini belgelemek gerektiğinin farkına varmışlar ve altı temel hak belirleyerek işe başlamışlar: Varlık Göstermek, Öğrenmek, Yaratıcı Olmak, Paylaşmak, Özen Göstermek ve Oyun Oynamak.

Bu haklar, KidZania’da sadece kelimelerden ibaret olmayıp, gerçek dünyaya hazırlanmanın ve mutluluğa ulaşmanın temel taşlarını oluşturuyor. Her bir hak KidZania’nın hak savunucuları tarafından korunuyor:

Urbano: 

KidZania’nın “öğrenmek” konusundaki en tutkulu hak savunucusu

 

 

Vita: 

KidZania'nın "özen göstermek" konusundaki en tutkulu hak savunucusu

 

Bache:

KidZania’nın “oyun oynamak” konusundaki en tutkulu hak savunucusu

 

Chika:

KidZania’nın “paylaşmak” konusundaki en tutkulu hak savunucusu

 

Beebop:

KidZania’nın “yaratıcı olmak” konusundaki en tutkulu hak savunucusu

 

KidZania İstanbul'u 360° tur ile gezmek için tıklayın!