Istanbul

 

KIDZANIA GİZLİLİK İLKELERİ

Bu İlkeler (“İlkeler”), “http://istanbul.kidzania.com/tr” vasıtasıyla ve KidZania ve iştirakleri (her biri bir “KidZania Şirketi”) ve KidZania’nın yetkilendirdiği üçüncü taraf KZ İmtiyaz Sahipleri (“KZ İmtiyaz Sahipleri”) tarafından yayınlanan uygulamalar ile Kişisel Bilgilerin toplanmasını, kullanılmasını ve paylaşılmasını belirler. “http://istanbul.kidzania.com/tr” web sitesini ve/veya bir KidZania uygulamasını kullandığınızda bu İlkeler’in şartlarını kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz.

BU İLKELERİN KAPSADIĞI BİLGİ TÜRLERİ

Bu İlkeler sadece Kişisel Bilgiler için geçerlidir. “Kişisel Bilgiler”, bir birey ile temasa geçmek veya onu belirlemek için kullanılabilecek bilgilerdir. Kişilerin adı ve soyadı, açık adresi, e-posta adresi, telefon numarası, fotoğrafı veya diğer tanımlayıcı bilgileri bu kapsamdadır ancak bunlarla sınırlı değildir. Kişisel Bilgiler ayrıca Kişisel Bilgilerle depolanabilen ve tanımlayıcı olmayan bilgileri de içerebilir.

İsimsiz veya kümelenmiş veriler gibi, bir şahsı tanımlamayan bilgiler bu İlkeler’in kapsamına girmez. Bu tür bilgileri; sponsorlarımızla, reklam verenlerimizle ve KZ İmtiyaz Sahipleri ile iletişim kurmak, hizmet sunumlarımızı değerlendirmek ve iyileştirmek amacı ile toplayabilir, kullanabilir ve açıklayabiliriz.

DİĞER SİTELERE BAĞLANTILAR

Bu İlkeler “http://istanbul.kidzania.com/tr” web sitesini ve KidZania tarafından yayınlanan uygulamaları kapsar. KidZania, bir KidZania Şirketi veya İmtiyaz Sahibinin mülkiyetinde veya denetiminde olmayan üçüncü taraf web sitelerine de bağlantı verebilir. Bu üçüncü taraf web siteleri ziyaretçilerinin kişisel bilgilerini toplayabilir. Sponsorlarımızı ve ticari paydaşlarımızınkileri de içeren bu tür üçüncü taraf web sitelerinin, kuruluşların veya işletmelerin bilgi uygulamaları, kendilerine ait gizlilik ilkelerine tabi olup, bu İlkeler’in kapsamında veya kontrolünde değildir. KidZania bu sitelerin uygulamalarına kefil değildir ve sorumluluk üstlenmez. Sitemizden çıkarken, kişisel bilgilerinizi vermeden önce, gireceğiniz her web sitesinin gizlilik ilkelerini kontrol etmenizi öneririz. 

BİLGİ TOPLAMA

Sitemizi görüntülemeniz için “http://istanbul.kidzania.com/tr” sizden Kişisel Bilgilerinizi vermenizi veya kaydolmanızı talep etmez. Sorularınız olursa veya KidZania hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı iterseniz bizimle temas kurabilmeniz için size iletişim bilgilerini veririz. E-posta veya normal posta ile bizimle temas kurarsanız sorularınızı yanıtlamak, müşteri hizmetimizi iyileştirmek ve başka dâhili amaçlarla bize verdiğiniz Kişisel Bilgileri kullanabiliriz. Bilgileri pazarlama amaçlı kullanmayız.

Bir KidZania uygulamasının mobil cihazda kullanılması ile ilgili olarak KidZania asgari düzeyde kişisel bilgi isteyebilir. Bununla beraber, uygulama bir KidZania web sitesine, çevrimiçi hizmete veya bir üçüncü taraf hizmetine karşıdan veri yüklemek için kullanılmadığı sürece, o bilgiler sadece mobil cihazda depolanır ve KidZania tarafından toplanmaz. Kişisel bilgileri içerebilecek bilgileri internete yüklemek için uygulamaları kullanan yaşı küçük kullanıcılar hakkındaki endişelerden dolayı KidZania web sitesine küçükler tarafından yükleme yapılmasına izin verilmeden önce KidZania, uygulamanın onlar tarafından kullanılabileceğine dair ebeveynlerin veya velilerin onayını ister.

KidZania, siteyi ziyaret edenler hakkında kişisel tanımlaması olmayan belirli bilgileri toplamak için teknik yöntemler kullanabilir. Benzer bilgileri toplamak için üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı ile de çalışabiliriz. Bunu yapmak için KidZania şirketleri ve/veya hizmet sağlayıcılarımız bilgi toplamak ve zaman içinde ilintisini sağlamak amacıyla çerezleri veya başka teknik yöntemleri kullanabilirler. KidZania Şirketleri, KidZania İmtiyaz Sahipleri ve hizmet sağlayıcıları “http://istanbul.kidzania.com/tr”  web sitesi üzerinden Kişisel Bilgiler ile birlikte toplanan anonim verileri birleştirmezler.

Oturum Açma Bilgileri: Siteye bağlanmanıza izin vermek için sunucularımız, bilgisayarınız ve tarayıcınız hakkında IP adresiniz, tarayıcı tipi, http başvuru verileri (KidZania’yı nereden ziyaret etiğiniz) gibi bilgileri ve başka yazılım ve donanım bilgilerini alır ve kaydeder. Eğer KidZania’ya mobil veya başka bir ticari elektronik cihazdan erişim sağlıyorsanız, o cihaza atanmış özgün cihaz tanımlayıcıyı veya o cihaz için başka işlem bilgilerini toplayabiliriz.

Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri: Ayrıca, isimsiz bir özgün tanımlayıcıyı içine alan küçük veri parçacıklarından oluşan çerezleri ve başka izleme teknolojilerini de (örneğin tarayıcı çerezleri, pikseller ve işaret ışıkları) kullanırız. Bu teknolojileri ziyaretçilerin sitemiz ile nasıl etkileşimde bulunduklarını anlamak için kullanırız. Tarayıcıların çoğu çerezleri kabul edecek şekilde kurulmuş olmakla beraber, ayarlarınızı çerezleri engelleyecek şekilde yapabilirsiniz. Kullanıcı, Siteden ayrıldıktan sonra da kalan “kalıcı” çerezler kullanmayız. KidZania çevrimiçi hizmetleri sunmak, değerlendirmek ve iyileştirmek için üçüncü taraflarla çalıştığı takdirde, söz konusu üçüncü taraflar siteyi kullanmanız hakkında anonim bilgileri toplamak için kendi çerezlerini veya başka teknik yöntemleri kullanabilirler. Sitemiz üzerinden üçüncü taraflarca bağımsız olarak toplanan bilgiler söz konusu tarafın gizlilik ilkelerine tabidir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASI

KidZania, Sitenin ve uygulamalarımızın temini ve yönetimi için Kişisel Bilgileri KidZania Şirketleri, KidZania İmtiyaz Sahipleri ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşabilir. Örneğin, yarışmalar veya promosyonlarda bize yardımcı olması veya reklam hizmeti vermesi için siteyi barındıran üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı veya aracısını görevlendirebiliriz. KidZania namına çalışan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların KidZania Şirketlerine veya bir Operatöre hizmet sağlamak için Kişisel Bilgileri sadece bu İlkelere tabi olarak kullanmayı kabul etmeleri gerekir.

KidZania Şirketleri, KidZania İmtiyaz Sahipleri ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar Kişisel Bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabilirler:

 • Sorularınızı yanıtlamak ve sitemiz veya uygulamalarımız vasıtasıyla kullanılabilir olan KidZania içeriğini ve hizmetlerini kullanmanız için müşteri desteği vermek.   
 • KidZania, KidZania Şirketleri, KZ İmtiyaz Sahipleri veya sponsorları adına ilgili etkinlik bildirimlerini, içeriği ve ürün, hizmet, yarışma veya promosyon reklamlarını iletmek.
 • Sitedeki veya uygulamalarımızla ilgili deneyimlerinizi ölçmek ve iyileştirmek.
 • Sitemizle ve uygulamalarımızla ilgili iflas veya şirket birleşmesi, iktisap, ortak girişim veya başka bir ticari işlem halinde Kişisel Bilgiler şirketin varlıklarının bir parçası olarak devredilebilmekle beraber, bu Gizlilik İlkelerine tabi kalır.

Ayrıca, KidZania’nın, diğer KidZania Şirketlerinin veya çalışanlarının, temsilcilerinin ve üstlenicilerinin (sözleşmelerimizin uygulatılması da dâhil) yasal haklarını veya mülkiyetlerinin korunması, diğer KidZania kullanıcılarının veya halkın güvenlik ve emniyetinin korunması, sitemizin bütünlüğünün korunması, sahtekârlığa karşı koruma sağlanması veya risk yönetimi amacıyla veya kanuna veya yasal süreçlere uyulması için gerekli olduğuna iyi niyetle inanıldığı takdirde Kişisel Bilgiler ön bildirim yapmadan açıklanabilir.

KidZania sizin önceden izninizi almadan Kişisel Bilgilerinizi herhangi bir nedenle üçüncü şahıslara satamaz, kiralayamaz veya söz konusu Bilgileri onlarla paylaşamaz.

KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL KORURUZ

Güvenlik, KidZania için ön planda gelir. Topladığımız ve depoladığımız bilgiler için uygun seviyede koruma sağlamak amacıyla ticari olarak makul ilkeler ve prosedürler uygulamadadır. Bu İlkelere tabi olan Kişisel Bilgileri kendilerine açıkladığımız üçüncü taraflardan da Kişisel Bilgileri korumak için benzer uygulamaları yürürlüğe koymaları talep edilir.

Ayrıca, KidZania açıklama yapmanın, KidZania’nın, diğer KidZania Şirketlerinin veya çalışanlarının, temsilcilerinin ve üstlenicilerinin (sözleşmelerimizin uygulatılması da dâhil) yasal haklarını veya mülkiyetlerinin korunması; diğer KidZania kullanıcılarının veya halkın güvenlik ve emniyetini korumak; Sitemizin bütünlüğünü korumak; sahtekârlığa karşı koruma sağlamak veya risk yönetimi amacıyla veya kanuna veya yasal süreçlere uymak için gerekli olduğuna iyi niyetle inandığı takdirde Kişisel Bilgiler ön bildirim yapmadan açıklanabilir.

KidZania sizin önceden izninizi almadan Kişisel Bilgileri yukarda açıklananlar dışında herhangi bir nedenle üçüncü şahıslara satamaz, kiralayamaz veya söz konusu bilgileri onlarla paylaşamaz.

Güvenlik KidZania için ön planda gelir. Topladığımız ve depoladığımız bilgiler için uygun seviyede koruma sağlamak için ticari olarak makul ilkeleri ve prosedürler uygulamaya koyduk. Bu İlkelere tabi olan Kişisel Bilgileri kendilerine açıkladığımız üçüncü taraflardan da Kişisel Bilgileri korumak için benzer uygulamaları yürürlüğe koymalarını talep ederiz.

ERİŞİM VE SİLME

KidZania size Kişisel Bilgilerinizi düzenleme veya KidZania Sistemlerinden çıkartma seçeneğini sunar. KidZania’ya verdiğiniz Kişisel Bilgilerinize erişim sağlamak, üzerinde düzeltme yapmak veya silmek isterseniz info@kidzania.com.tr adresine e-mail ile talepte bulunabilirsiniz.

İLKELERDE DEĞİŞİKLİK

Zaman zaman KidZania İlkeleri gerekli şekilde güncelleyebilir ve değiştirilmiş İlkeleri http://www.kidzania.com/privacy.php. adresinde ilan eder. Eğer Kişisel Bilgilerinizi toplama ve/veya kullanma haklarımızı genişleten önemli değişiklikler yaparsak sizi site üzerinden bilgilendiririz.

KÜRESEL VERİ İŞLEME VE VERİ TRANSFERİ

Dünyanın her yerinde KZ Lokasyonları bulunmaktadır. Topladığımız Kişisel Bilgilerin sizin ülkenizin kanunları altında korumalara tabi olabileceğini de kabul etmekteyiz. Kişisel Bilgileriniz dünyanın her tarafında bulunan diğer Lokasyonlardaki KidZania Şirketlerine, İmtiyaz Sahiplerine veya hizmet sağlayıcılarına transfer edilebilir veya onların kullanımına sunulabilir. Bu ülkelerden bazılarında sizin yerel yasalarınız altında var olan Kişisel Bilgi korumasına eşdeğerde koruma gerekli olmayabilir. Bize Kişisel Bilgilerinizi verirken bu İlkelerde açıklanan işlemleri, transferleri ve açıklamaları kabul etmiş ve onayınızı vermiş olursunuz. Bu İlkelere tabi verileri işleyen her KidZania Şirketi veya üçüncü taraflar bu İlkelere uymak ve Kişisel Bilgilerinizi uygun şekilde korumak zorundadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Bu İlkeler hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa bize aşağıdaki adresten ulaşın:

Dikkatinize: info@kidzania.com.tr

Adres: Akasya, Çeçen sok. No: 25 Acıbadem Üsküdar 34660 İstanbul, Türkiye 

Telefon: 0850 200 5439

EBEVEYNLERE BİLDİRİM: ÇOCUKLARIN ÇEVRİMİÇİ GİZLİLİĞİ

Bir KidZania Parkından, KidZania uygulamasından veya KidZania çevrimiçi hizmetinden bir çocuk tarafından alınabilecek kişisel bilgilerin nasıl ele alınacağı ile ilgili KidZania ilkeleri ve uygulamaları için ebeveynleri uyarmak amacıyla KidZania aşağıdaki bilgileri sunar:

 • Çocuklar ile KidZania çevrimiçi hizmetleri arasında çevrimiçi etkileşime izin vermek için KidZania ebeveynlerden ve velilerden Park izni alır.
 • Ebeveynin ön izni olmadan, bir eğitim kurumunun ebeveyn adına izni olmadan veya bilgi toplamak için başka bir yasal veya ilkesel zemin olmadan (çocuğa yakın bir zarar riski gibi) KidZania çocuklardan kişisel bilgi toplamamayı, kullanmamayı veya açıklamamayı ilke edinmiştir. Eğer ebeveyn veya veli bilgilerin toplanmasına, kullanılmasına veya açıklanmasına onay vermeyi reddederse KidZania bu bilgileri toplamaz, kullanmaz veya açıklamaz.
 • Eğer ebeveyn veya veli bir KidZania uygulamasının kullanımına izin verirse çocuk kendisinin bir fotoğrafını çeker ve KidZania tarafından temin edilen grafik unsurlarını kullanarak özelleştirebilir. KidZania çocuğunuzdan adı, yaşı veya doğum ayı/günü, cinsiyeti veya çocuğun yaşadığı ülke veya başka belirgin tanımlama özelliği olmayan temel biyografik bilgileri isteyebilir.
 • Eğer ebeveyn veya veli nihai görüntünün ve biyografik verilerin KidZania tarafından işletilen web sitesine çocuk tarafından yüklenmesini kabul ederse, bu durumda KidZania görüntüyü toplayabilir, kullanabilir ve uygulamanın ve web sitesinin diğer kullanıcılarına, KidZania web sitesini görüntüleyebilecek üçüncü taraflara, arama motorlarına veya halka açık çevrimiçi içeriklerin kataloğunu yapan başka teknolojilere, paydaşlara ve hizmet sağlayıcılara açabilir. Kullanıcıların içerik koyabileceği üçüncü taraf siteler, KidZania tarafından kontrol edilmez. KidZania bu üçüncü taraf sitelerin gizlilik prensipleri ve uygulamalarından sorumlu değildir.
 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaret’in Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddesi uyarınca; bünyemizden uygulamalarımız ve etkinliklerimizle ilgili olarak ticari elektronik ileti almak isteyen ebeveyn veya velilerin haberdar olmak istediklerini belirtmeleri gerekmektedir.
 • Ebeveyn her zaman onayını geri alabilir ve çocuğunun kişisel bilgilerinin KidZania’nın sistemlerinden silinmesini isteyebilir. Böyle bir talep alındığında KidZania çocuğun içeriğini herkesin görüş alanından geri çeker, çocuğun içeriğinin bütün kopyalarını siler ve çocuğun siteye bir daha erişim sağlamasını reddeder.
 • Ebeveyn çocuğu ile ilgili olarak KidZania’nın elinde bulunan kişisel bilgileri gözden geçirme talebinde de bulunabilir ve bu bilgilerin silinmesini isteyebilir.

Onayı geri çekmek için, içeriğin veya kişisel verilerin silinmesi talebinde bulunmak veya çocuğunuzla ilgili elde bulundurulan kişisel bilgileri inceleme talebinde bulunmak için aşağıdaki adresten KidZania ile temas kurabilirsiniz:

Dikkatinize: info@kidzania.com.tr

Adres: Akasya, Çeçen sok. No: 25 Acıbadem Üsküdar 34660 İstanbul, Türkiye 

Telefon: 0850 200 5439

Bizi sosyal medyadan takip edin