0
Sepetiniz boş.
Ara toplam 0,00
Sepete Git Alışverişe devam et

KIDZANIA WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Bu İlkeler (“İlkeler”), “https://istanbul.kidzania.com” vasıtasıyla ve KidZania ve iştirakleri (her biri bir “KidZania Şirketi”) ve KidZania’nın yetkilendirdiği üçüncü taraf KZ İmtiyaz Sahipleri (“KZ İmtiyaz Sahipleri”) tarafından yayınlanan uygulamalar ile Akasya Çocuk Dünyası A.Ş. (Kidzania Türkiye) tarafından Kişisel Bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda toplanmasını, kullanılmasını ve paylaşılmasını belirler. “https://istanbul.kidzania.com” web sitesini ve/veya bir KidZania uygulamasını kullandığınızda bu İlkeler’in şartlarını kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz.

BU İLKELERİN KAPSADIĞI BİLGİ TÜRLERİ

Bu İlkeler sadece Kişisel Veriler için geçerlidir. “Kişisel Veriler”, bir birey ile temasa geçmek veya onu belirlemek için kullanılabilecek bilgilerdir. Kişilerin adı ve soyadı, açık adresi, e-posta adresi, telefon numarası, fotoğrafı veya diğer tanımlayıcı bilgileri bu kapsamdadır ancak Kişisel Verilerin kapsamı bunlarla sınırlı değildir. Kişisel Veriler ayrıca Kişisel Verilerle depolanabilen ve tanımlayıcı olmayan bilgileri de içerebilir.

İsimsiz, anonim veya kümelenmiş veriler gibi, bir şahsı tanımlamayan bilgiler bu İlkeler’in kapsamına girmez. Bu tür bilgileri; sponsorlarımızla, reklam verenlerimizle ve KZ İmtiyaz Sahipleri ile iletişim kurmak, hizmet sunumlarımızı değerlendirmek ve iyileştirmek amacı ile toplayabilir, kullanabilir ve açıklayabiliriz.

DİĞER SİTELERE BAĞLANTILAR

Bu İlkeler “https://istanbul.kidzania.com” web sitesini ve KidZania tarafından yayınlanan uygulamaları kapsar. KidZania, bir KidZania Şirketi veya İmtiyaz Sahibinin mülkiyetinde veya denetiminde olmayan üçüncü taraf web sitelerine de bağlantı verebilir. Bu üçüncü taraf web siteleri ziyaretçilerinin kişisel bilgilerini toplayabilir. Sponsorlarımızı ve ticari paydaşlarımızınkileri de içeren bu tür üçüncü taraf web sitelerinin, kuruluşların veya işletmelerin bilgi uygulamaları, kendilerine ait gizlilik ilkelerine tabi olup, bu İlkeler’in kapsamında veya kontrolünde değildir. KidZania bu sitelerin uygulamalarına kefil değildir ve sorumluluk üstlenmez. Sitemizden çıkarken, kişisel verilerinizi vermeden önce, gireceğiniz her web sitesinin gizlilik ilkelerini kontrol etmenizi öneririz.

BİLGİ TOPLAMA

Sitemizi görüntülemeniz için “https://istanbul.kidzania.com” sizden Kişisel Verilerinizi vermenizi veya kaydolmanızı talep etmez. Sorularınız olursa veya KidZania hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı iterseniz bizimle temas kurabilmeniz için size iletişim bilgilerini veririz ve bu kapsamda bize sunduğunuz kişisel veriler gönüllülük esasına dayalı olarak verilmektedir. E-posta veya normal posta ile bizimle temas kurarsanız sorularınızı yanıtlamak, hizmetlerimizle ilgili size bilgi sunmak, taleplerinizi yerine getirmek, müşteri hizmetimizi iyileştirmek ve başka dâhili amaçlarla bize verdiğiniz Kişisel Verileri kullanabiliriz. Bu durumda söz konusu bilgilerinizi pazarlama amaçlı kullanmayız.

İletişim amacıyla bizimle paylaşmış olduğunuz bu bilgiler talebiniz karşılandıktan sonra ve her halükarda vergisel ya da ticari amaçlı saklama süreleri dolduktan sonra imha edilecektir.

Bir KidZania uygulamasının mobil cihazda kullanılması ile ilgili olarak KidZania asgari düzeyde kişisel bilgi isteyebilir. Bununla beraber, uygulama bir KidZania web sitesine, çevrimiçi hizmete veya bir üçüncü taraf hizmetine karşıdan veri yüklemek için kullanılmadığı sürece, o bilgiler sadece mobil cihazda depolanır ve KidZania tarafından toplanmaz. Kişisel bilgileri içerebilecek bilgileri internete yüklemek için uygulamaları kullanan yaşı küçük kullanıcılar hakkındaki endişelerden dolayı KidZania web sitesine küçükler tarafından yükleme yapılmasına izin verilmeden önce KidZania, uygulamanın onlar tarafından kullanılabileceğine dair ebeveynlerin veya velilerin onayını ister.

KidZania, siteyi ziyaret edenler hakkında kişisel tanımlaması olmayan belirli bilgileri toplamak için teknik yöntemler kullanabilir. Benzer bilgileri toplamak için üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı ile de çalışabiliriz. Bunu yapmak için KidZania şirketleri ve/veya hizmet sağlayıcılarımız bilgi toplamak ve zaman içinde ilintisini sağlamak amacıyla çerezleri veya başka teknik yöntemleri kullanabilirler. KidZania Şirketleri, KidZania İmtiyaz Sahipleri ve hizmet sağlayıcıları “https://istanbul.kidzania.com” web sitesi üzerinden Kişisel Veriler ile birlikte toplanan anonim verileri birleştirmezler.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Kidzania tarafından temel olarak Şirketimizin sunduğu hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirket faaliyetlerinin yönetilmesi, park içi etkinliklerin düzenlenmesi, Şirket ürün ve faaliyetlerinden sizi haberdar edebilmek, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz bilgileriniz üzerinden sizinle iletişime geçilmesi, kurumsal iletişim, hizmetlerimiz karşılığı faturalandırma ve diğer muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, ticari ve hukuk süreçlerimizin güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmetlerimizden duyduğunuz memnuniyetin ölçülmesi ve bu doğrultuda hizmetlerimizin geliştirilmesi, risk yönetimi, Şirketimizle ilgili yeniliklerin ve diğer haberlerin paylaşılması, idari işlemlerin yürütülmesi, iş süreçlerinde güvenliğin ve planlı periyodik iç denetim faaliyeti gibi gerekli görülen denetimlerin sağlanması, Şirket bina güvenliğinin sağlanması, sözleşmesel taahhütlerinin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin yönetilmesi, sponsorlarımız, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız ile ilişkilerin yönetilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb. işlemler, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sözleşmenin yenilenmesine ilişkin iletileri göndermek ve benzeri amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olarak basılı evrak üzerinde, telefon, internet sitesi, online hizmetler, e-mail, sosyal medya ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla; işbirliği içinde olduğumuz ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizle, sponsorlarımızla, iş ortaklarımızla (teknik destek hizmeti sağlayan yazılım firmaları vb.), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar, mahkemeler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemler ve/veya Şirketimizin bağlı bulunduğu Kidzania grup şirketleri ve Akkök Holding grup şirketleri bünyesinde yurtiçi ve yurtdışında kurulu şirketler (daha detaylı bilgi için Şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz) ile paylaşılabilecektir.

SAKLAMA SÜRESİ

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimize ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel Verileriniz tarafımızca yukarıdaki amaçlar kapsamında veya yasal saklama süresine uymak için gerekli olduğu süre boyunca saklanır ve daha sonra Kanun’a uygun bir biçimde imha edilir.

HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Oturum Açma Bilgileri: Siteye bağlanmanıza izin vermek için sunucularımız, bilgisayarınız ve tarayıcınız hakkında IP adresiniz, tarayıcı tipi, http başvuru verileri (KidZania’yı nereden ziyaret etiğiniz) gibi bilgileri ve başka yazılım ve donanım bilgilerini alır ve kaydeder. Eğer KidZania’ya mobil veya başka bir ticari elektronik cihazdan erişim sağlıyorsanız, o cihaza atanmış özgün cihaz tanımlayıcıyı veya o cihaz için başka işlem bilgilerini toplayabiliriz.

Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri: Ayrıca, isimsiz bir özgün tanımlayıcıyı içine alan küçük veri parçacıklarından oluşan çerezleri ve başka izleme teknolojilerini de (örneğin tarayıcı çerezleri, pikseller ve işaret ışıkları) kullanırız. Bu teknolojileri ziyaretçilerin sitemiz ile nasıl etkileşimde bulunduklarını anlamak için kullanırız. Tarayıcıların çoğu çerezleri kabul edecek şekilde kurulmuş olmakla beraber, ayarlarınızı çerezleri engelleyecek şekilde yapabilirsiniz. Kullanıcı, Siteden ayrıldıktan sonra da kalan “kalıcı” çerezler kullanmayız. KidZania çevrimiçi hizmetleri sunmak, değerlendirmek ve iyileştirmek için üçüncü taraflarla çalıştığı takdirde, söz konusu üçüncü taraflar siteyi kullanmanız hakkında anonim bilgileri toplamak için kendi çerezlerini veya başka teknik yöntemleri kullanabilirler. Sitemiz üzerinden üçüncü taraflarca bağımsız olarak toplanan bilgiler söz konusu tarafın gizlilik ilkelerine tabidir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASI

KidZania, Sitenin ve uygulamalarımızın temini ve yönetimi için Kişisel Verileri KidZania Şirketleri, KidZania İmtiyaz Sahipleri ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşabilir. Örneğin, yarışmalar veya promosyonlarda bize yardımcı olması veya reklam hizmeti vermesi için siteyi barındıran üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı veya aracısını görevlendirebiliriz. KidZania namına çalışan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların KidZania Şirketlerine veya bir Operatöre hizmet sağlamak için Kişisel Verileri sadece bu İlkelere tabi olarak kullanmayı kabul etmeleri gerekir.

KidZania Şirketleri, KidZania İmtiyaz Sahipleri ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabilirler:

Sorularınızı yanıtlamak ve sitemiz veya uygulamalarımız vasıtasıyla kullanılabilir olan KidZania içeriğini ve hizmetlerini kullanmanız için müşteri desteği vermek.
KidZania, KidZania Şirketleri, KZ İmtiyaz Sahipleri veya sponsorları adına ilgili etkinlik bildirimlerini, içeriği ve ürün, hizmet, yarışma veya promosyon reklamlarını iletmek.
Sitedeki veya uygulamalarımızla ilgili deneyimlerinizi ölçmek ve iyileştirmek.
Sitemizle ve uygulamalarımızla ilgili iflas veya şirket birleşmesi, iktisap, ortak girişim veya başka bir ticari işlem halinde Kişisel Veriler şirketin varlıklarının bir parçası olarak devredilebilmekle beraber, bu Gizlilik İlkelerine tabi kalır.

Ayrıca, KidZania’nın, diğer KidZania Şirketlerinin veya çalışanlarının, temsilcilerinin ve üstlenicilerinin (sözleşmelerimizin uygulatılması da dâhil) yasal haklarını veya mülkiyetlerinin korunması, diğer KidZania kullanıcılarının veya halkın güvenlik ve emniyetinin korunması, sitemizin bütünlüğünün korunması, sahtekârlığa karşı koruma sağlanması veya risk yönetimi amacıyla veya kanuna veya yasal süreçlere uyulması için gerekli olduğuna iyi niyetle inanıldığı takdirde Kişisel Veriler ön bildirim yapmadan açıklanabilir.

KidZania sizin önceden izninizi almadan Kişisel Verilerinizi herhangi bir nedenle üçüncü şahıslara satamaz, kiralayamaz veya söz konusu Bilgileri onlarla paylaşamaz.

KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL KORURUZ

Güvenlik, KidZania için ön planda gelir. Topladığımız ve depoladığımız bilgiler için uygun seviyede koruma sağlamak amacıyla ticari olarak makul ilkeler ve prosedürler uygulamadadır. Bu İlkelere tabi olan Kişisel Verileri kendilerine açıkladığımız üçüncü taraflardan da Kişisel Verileri korumak için benzer uygulamaları yürürlüğe koymaları talep edilir.

Ayrıca, KidZania açıklama yapmanın, KidZania’nın, diğer KidZania Şirketlerinin veya çalışanlarının, temsilcilerinin ve üstlenicilerinin (sözleşmelerimizin uygulatılması da dâhil) yasal haklarını veya mülkiyetlerinin korunması; diğer KidZania kullanıcılarının veya halkın güvenlik ve emniyetini korumak; Sitemizin bütünlüğünü korumak; sahtekârlığa karşı koruma sağlamak veya risk yönetimi amacıyla veya kanuna veya yasal süreçlere uymak için gerekli olduğuna iyi niyetle inandığı takdirde Kişisel Veriler ön bildirim yapmadan açıklanabilir.

KidZania sizin önceden izninizi almadan Kişisel Verileri yukarda açıklananlar dışında herhangi bir nedenle üçüncü şahıslara satamaz, kiralayamaz veya söz konusu bilgileri onlarla paylaşamaz.

Güvenlik KidZania için ön planda gelir. Topladığımız ve depoladığımız bilgiler için uygun seviyede koruma sağlamak için ticari olarak makul ilkeleri ve prosedürler uygulamaya koyduk. Bu İlkelere tabi olan Kişisel Verileri kendilerine açıkladığımız üçüncü taraflardan da Kişisel Verileri korumak için benzer uygulamaları yürürlüğe koymalarını talep ederiz.

BİLGİ EDİNME HAKKI

KidZania size Kişisel Verilerinizi düzenleme veya KidZania Sistemlerinden çıkartma seçeneğini sunar.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Kidzania’ya başvurarak ve adresinde yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
5. ve 6. bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve
Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunun nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgiye https://istanbul.kidzania.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, KidZania’ya verdiğiniz Kişisel Verilerinize erişim sağlamak, üzerinde düzeltme yapmak veya silmek isterseniz [email protected] adresine e-mail göndererek bu yönde talepte bulunabilirsiniz.

İLKELERDE DEĞİŞİKLİK

Zaman zaman KidZania İlkeleri gerekli şekilde güncelleyebilir ve değiştirilmiş İlkeleri https://istanbul.kidzania.com/gizlilik-politikasi. adresinde ilan eder. Eğer Kişisel Verilerinizi toplama ve/veya kullanma haklarımızı genişleten önemli değişiklikler yaparsak sizi site üzerinden bilgilendiririz.

KÜRESEL VERİ İŞLEME VE VERİ TRANSFERİ

Dünyanın her yerinde KZ Lokasyonları bulunmaktadır. Topladığımız Kişisel Verilerin sizin ülkenizin kanunları altında korumalara tabi olabileceğini de kabul etmekteyiz. Kişisel Verileriniz dünyanın her tarafında bulunan diğer Lokasyonlardaki KidZania Şirketlerine, İmtiyaz Sahiplerine veya hizmet sağlayıcılarına transfer edilebilir veya onların kullanımına sunulabilir. Bu ülkelerden bazılarında sizin yerel yasalarınız altında var olan Kişisel Veri korumasına eşdeğerde koruma gerekli olmayabilir. Bize Kişisel Verilerinizi verirken bu İlkelerde açıklanan işlemleri, transferleri ve açıklamaları kabul etmiş ve onayınızı vermiş olursunuz. Bu İlkelere tabi verileri işleyen her KidZania Şirketi veya üçüncü taraflar bu İlkelere uymak ve Kişisel Verilerinizi uygun şekilde korumak zorundadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Bu İlkeler hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa bize aşağıdaki adresten ulaşın:

E-POSTA: [email protected]

Adres: Akasya Alışveriş Merkezi Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km Çeçen Sk. No: 25A Acıbadem- Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0850 200 54 39

EBEVEYNLERE BİLDİRİM: ÇOCUKLARIN ÇEVRİMİÇİ GİZLİLİĞİ

Bir KidZania Parkından, KidZania uygulamasından veya KidZania çevrimiçi hizmetinden bir çocuk tarafından alınabilecek kişisel bilgilerin nasıl ele alınacağı ile ilgili KidZania ilkeleri ve uygulamaları için ebeveynleri uyarmak amacıyla KidZania aşağıdaki bilgileri sunar:

Çocuklar ile KidZania çevrimiçi hizmetleri arasında çevrimiçi etkileşime izin vermek için KidZania ebeveynlerden ve velilerden Park izni alır.
Ebeveynin ön izni olmadan, bir eğitim kurumunun ebeveyn adına izni olmadan veya bilgi toplamak için başka bir yasal veya ilkesel zemin olmadan (çocuğa yakın bir zarar riski gibi) KidZania çocuklardan kişisel bilgi toplamamayı, kullanmamayı veya açıklamamayı ilke edinmiştir. Eğer ebeveyn veya veli bilgilerin toplanmasına, kullanılmasına veya açıklanmasına onay vermeyi reddederse KidZania bu bilgileri toplamaz, kullanmaz veya açıklamaz.
Eğer ebeveyn veya veli bir KidZania uygulamasının kullanımına izin verirse çocuk kendisinin bir fotoğrafını çeker ve KidZania tarafından temin edilen grafik unsurlarını kullanarak özelleştirebilir. KidZania çocuğunuzdan adı, yaşı veya doğum ayı/günü, cinsiyeti veya çocuğun yaşadığı ülke veya başka belirgin tanımlama özelliği olmayan temel biyografik bilgileri isteyebilir.
Eğer ebeveyn veya veli nihai görüntünün ve biyografik verilerin KidZania tarafından işletilen web sitesine ve/veya sosyal medya platformuna çocuk tarafından yüklenmesini kabul ederse, bu durumda KidZania görüntüyü toplayabilir, kullanabilir ve uygulamanın ve web sitesinin diğer kullanıcılarına, KidZania web sitesini görüntüleyebilecek üçüncü taraflara, arama motorlarına veya halka açık çevrimiçi içeriklerin kataloğunu yapan başka teknolojilere, paydaşlara ve hizmet sağlayıcılara açabilir. Kullanıcıların içerik koyabileceği üçüncü taraf siteler, KidZania tarafından kontrol edilmez. KidZania bu üçüncü taraf sitelerin gizlilik prensipleri ve uygulamalarından sorumlu değildir.
6563 Sayılı Elektronik Ticaret’in Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddesi uyarınca; bünyemizden uygulamalarımız ve etkinliklerimizle ilgili olarak ticari elektronik ileti almak isteyen ebeveyn veya velilerin haberdar olmak istediklerine ilişkin ayrıca onay vermelerigerekmektedir.
Ebeveyn her zaman onayını geri alabilir ve çocuğunun kişisel bilgilerinin KidZania’nın sistemlerinden silinmesini isteyebilir. Böyle bir talep alındığında KidZania çocuğun içeriğini herkesin görüş alanından geri çeker, çocuğun içeriğinin bütün kopyalarını siler ve çocuğun siteye bir daha erişim sağlamasını reddeder.
Ebeveyn çocuğu ile ilgili olarak KidZania’nın elinde bulunan kişisel bilgileri gözden geçirme talebinde de bulunabilir ve bu bilgilerin silinmesini isteyebilir.

Onayı geri çekmek için, içeriğin veya kişisel verilerin silinmesi talebinde bulunmak veya çocuğunuzla ilgili elde bulundurulan kişisel bilgileri inceleme talebinde bulunmak için aşağıdaki adresten KidZania ile temas kurabilirsiniz:

E-POSTA: [email protected]

Veri Sorumlusu:

Akasya Çocuk Dünyası A.Ş.

Adres: Akasya Alışveriş Merkezi Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km Çeçen Sk. No: 25A Acıbadem- Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0850 200 54 39

Satın Al
Açılış Saatleri
Giriş Ücretleri
Üye Girişi Sepetim