Istanbul

Da Vinci Tv Stüdyosu

                                                                     

 

Bu aktivitede ziyaretçiler sunucu, kameraman, sesçi ve yönetmen olarak görev alırlar. Tv Stüdyosunda kullanılan cihazları tanır; Tv programcılığının tarihi ve inceliklerini öğrenirler. Blaise Pascal’ın hidrolik basınç prensibini öğrenir bu prensiple çalışan asansör deneyinin çekildiği bir TV programı hazırlarlar.

 

Ekonomi: +8

Yaş: +6

Öğrenilen Değerler: Sorumluluk, Paylaşım, İş birliği 
Kazanılan Beceriler: İletişim becerisi, Analitik Düşünme, Özgüven, Sağlıklı Karar Verme