Istanbul

Da Vinci Tv Stüdyosu

                                                                     

 

Bu aktivitede ziyaretçiler sunucu, kameraman, sesçi ve yönetmen olarak görev alırlar. TV Stüdyosunda kullanılan cihazları tanır; TV programcılığının tarihi ve inceliklerini öğrenirler. Blaise Pascal’ın hidrolik basınç prensibini öğrenir bu prensiple çalışan asansör deneyinin çekildiği bir TV programı hazırlarlar.

  • Ekonomi: +8
  • Yaş: +6
  • Öğrenilen Değerler: sorumluluk, paylaşım, iş birliği 
  • Kazanılan Beceriler: iletişim becerisi, analitik düşünme, özgüven, sağlıklı karar verme